ESH ry. tukee seurojen nuorisovalmentajia Vuokatin koulutuksessa

26.8.2021

Etelä-Suomen Hiihto ry. on päättänyt tukea - osana alueellisen yhteistyön kehittämishanketta - seurojen valmentajien osallistumista Vuokatti Sportin järjestämään “Virkeää Seuravalmennusta” koulutusseminaareihin.

Seminaarien ajankohdat ovat 22.-24.10.2021 tai 4.-6.12.2021. Molempien viikonloppujen ohjelma on sama. Ohjelman löydät tästä https://vuokattisport.fi-r.seravo.com/wp-content/uploads/2021/06/Virkeaa-Seuravalmennusta-Koulutus_seminaari.pdf.

Koulutuksen järjestäminen pohjaa aiemmin tehtyyn laajaan seurakyselyyn ja sen tuloksiin. Kyselyn tuloksissa nousi selkeästi esiin seuravalmentajien koulutuksen ja kouluttautumisen tarve. Tulevissa koulutuksissa keskitytään perusasioihin nuorten urheilijoiden valmennuksessa, käydään molemmat hiihtotekniikat läpi sekä perusasiat niiden käytännön opettamisessa sekä kuullaan kahta  vierailijaluennoitsijaa. Koulutusohjelmasta vastaa Markus Vuorenmaa.

Piiri tukee korkeintaan 10 valmentajan osallistumista. Tukeminen perustuu hakemuksiin ja se on maksimissaan 150€/hlö. Lähtökohtana on, että tukemisessa noudatetaan seurojen välillä tarkoituksenmukaista tasapuolisuutta. Piiri toivoo myös, että seurat kannustavat uudempia valmentajatulokkaita tai lasten ja nuorten ohjaajiksi kouluttautuvia osallistumaan tähän matalan kynnyksen valmennuskoulutukseen. 

Seurojen tulee lähettää valmentajiensa hakemukset kootusti piirin johtokunnan jäsenelle Jari Virtaselle 6.9 mennessä (virtanen.jari@hotmail.com). Hakemuksista tulee käydä ilmi lyhyet perustelut, miksi kyseinen valmentaja olisi sopiva tuettava. Päätökset tehdään 15.9. mennessä ja ilmoitetaan seuran mainitulle kontaktihenkilölle. Jari antaa myös lisätiedot piirin taholta menettelyyn liittyen.

Tuettavan valmentajan tai seuran tulee itse ilmoittautua koulutukseen ja järjestää matkat Vuokattiin. Lisätietoa itse koulutuksesta Vuokatin sivuilta sekä ilmoittautumislinkki: https://vuokattisport.fi/tapahtumat/virkeaa-seuravalmennusta-koulutukset-ja-seminaarit/.